โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรม และ CLIP-VDO งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเอกชน ปี 2554LINK ภาพกิจกรรม และ CLIP-VDO งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเอกชน ปี 2554 ณ สวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น