โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

เงินทองของมีค่


เงินทองของมีค่า

ให้โรงเรียนดาวน์โหลด เรื่อง เงินทองของมีค่า เพื่อนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ตาม LINK ดังต่อไปนี้
เงินทองของมีค่าประถมต้น
1_know_your_money
2_money
3_spending
4_earning&budgeting
5_saving
6_bank
7_smartspending
Introduction

เงินทองของมีค่าประถมปลาย
1_Money
2_career
3_Variety_of_Money
4_responsibility
5_SmartMoney 2
6_Financial_Planning
7_Quality_of_Life
8_Saving&Investing
9_Tax
Evaluation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น