โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Super graduation miracle artistry.

CLIP1

Find more videos like this on สพท.ลำปาง เขต 1


CLIP2


เพลง ALL FOR THE LOVE OF A GIRL

ศิลปิน Johnny Horton

รหัสเพลง 00582

D )
Johnny Horton
Well today I'm so weary
today I'm so blue
sad and broken hearted
and it's all because of you
Life was so sweet dear
Life was a song
Now you're gone and left me
Oh where do l belong
..And it's all for the love
of a dear little girl
all for the love
that set your heart in a whirl
I'm a man who'd give his life
and the joys of this world
all for the love of a girl.
.And it's all for the love
of a dear little girl
all for the love
that set your heart in a whirl
I'm a man who'd give his life
and the joys of this world
all for the love of a girl..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น