โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน ทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับสถานศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 โดยให้สถานศึกษา จัดทำกำหนดการสอนบูรณาการในสาระท้องถิ่น หรือในสาระเพิ่มเติม ตามกรอบกิจกรรมที่กำหนดให้ในทุกสาระ ของกลุ่มสาระศิลปะ ในสาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะฉบับนี้เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของทุกโรงเรียนต่อไป
จึงขอให้ทุกโรงเรียน Dowload สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ ได้ตาม Link นี้

3 ความคิดเห็น:

 1. มาขอบคุณเจ้าของบล็อคสำหรับการติดลิ้งเว็บของกระผม (www.patakorn.com) ที่บนบล็อคของคุณนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ปฏากรณ์ดุริยางค์
  Admin patakorn.com

  ตอบลบ
 2. "ปฏากรณ์ดุริยางค์"
  ไม่ได้เข้ามาดูแล update Blog หลายเดือน ...
  ต้องขอโทษ "ปฏากรณ์ดุริยางค์" ด้วยนะคะที่ไม่ได้ขออนุญาตท่านก่อน ช่วงทำ Blog พอดีว่าต้องการ LINK ดี ๆ มีคุณภาพให้ครูได้สะดวกในการสืบค้นไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน จึงสุ่มเลือกมาหลาย LINK โดยไม่ได้ติดต่อท่านเจ้าของ Web site ,Web Blog เลย ดิฉันต้องขอบคุณ Web Blog ของท่านมากกว่า เพราะให้ประโยชน์กับวงการศึกษาโดยตรง หากท่านเห็นว่าจะเป็นการช่วยขยายเครือข่ายสมาชิกโดยไม่ว่ากันเช่นนี้ ก็ต้อง ขอบคุณๆๆๆๆ อีก หลาย ๆ ครั้งเลยหละค่ะ
  ศน.จา,

  ตอบลบ
 3. ครับ ไม่เป็นไรครับ

  พยายามจะทำให้ดูง่ายขึ้น

  สำหรับการใช้สอนในห้องคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียนครับ

  ตอบลบ