โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

สรุปรายงานการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2554 (สพป.ลำปางเขต 1) REPORT_Competition Academic and Skills 2554 [Lampang Primary Education Service Area Office 1]
Executive Summary (Competition and contest academic skills 2554) Executive Summary (SmallBook) 1Cover(Competition and contest academic skills 2554) 2Preface &Table of Contents(Competition and contest academic skills 2554) 3Chapter1(Competition and contest academic skills 2554) 4Chapter2 (Competition and contest academic skills 2554) 5Chapter3(Competition and contest academic skills 2554) 6Chapter4_section1(Competition and contest academic skills 2554) 6Chapter4_section2(Competition and contest academic skills 2554) 7Chapter5(Competition and contest academic skills 2554) 8Appendix (Competition and contest academic skills 2554) 9Bibliography2554 M: MV-LapangArea1-JAA_2554[VIDEO_ Competition academic and skills 2554](Cut out Actual sound_Background Music) N: The Picture of Opening Ceremony (Competition academic and skills 2554) O: The Picture of Exhibition (Competition academic and skills 2554) ( การ Download รูปภาพในรายการ N: และ O: ข้อสังเกตในโปรแกรมนี้จะมีคำว่า Download อยู่หลายตำแหน่ง ให้เลือกคำว่า Download ที่อยู่ใต้ไฟล์ที่จะทำการ Download ซึ่งจะบอกขนาด ของไฟล์ ไว้ในวงเล็บด้วย) เมื่อ Download ไฟล์ ลงในเครื่อง Computer ของท่านแล้ว จะเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้โดย Winrar(.rar) ท่านต้องนำไป แตกไฟล์/ ยกเลิกการบีบอัดไฟล์ (Extract Files) ก่อนนำไปใช้ ด้วยการใช้เมาส์คลิกด้านขวามือ ที่ไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้โดย Winrar(.rar) และ เลือกคำสั่ง Extract here รอจนครบ 100% )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น