โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

3 ความคิดเห็น:

 1. อยากดูการแสดงแต่ เปิดไม่ได้ค่ะ....

  ตอบลบ
 2. เป็นการแสดงพื้นบ้าน สามารถใช้เป็นสื่อการสอนที่ดี มีประโยชน์ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามได้ ขอบคุณนะคะที่สร้างสื่อดีๆมาเผยแพร่...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สรุปว่าอาจารย์สุชาวดี เปิดไฟล์ได้แล้วนะคะ (เป็นไฟล์บีบอัดด้วย WINRAR)ไฟล์นี้เป็นผลงานของอาจารย์วนิดา นัดดากุล ครูโรงเรียนบ้านนาสัก (wanida_wa@hotmail.com)ยินดีด้วยนะคะที่ไฟล์นี้เป็นประโยชน์ กับครูและนักเรียน ซึ่งเจ้าของคืออาจารย์วนิดาที่ได้มอบไฟล์นี้ให้ ศน.จา นำมาเผยแพร่ คงดีใจที่ผลงานของท่านเกิดประโยชน์โดยแท้จริง ศน.จา ต้องขอบคุณที่อาจารย์สุชาวดีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ เห็นถึงคุณค่าและผลประโยชน์ของสื่อชิ้นนี้ และหวังว่าคงมีผู้สนใจนำไปเป็นต้นแบบสร้างสรรค์ให้กับการสอน ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ที่เป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสืบต่อไป

   ลบ